Funcións

As funcións da Comisión de Calidade están definidas no documento de Política e Obxectivos de calidade do centro e teñen que ver, en particular, coa implantación e desenvolvemento do Sistema de Garantía de Calidade (SGC), así como a todos os procesos de calidade que afectan á facultade e ás súas titulacións.

Composición

Decano (coordinación)

  • Enrique José Varela Álvarez

Coordinación do Grao en Dirección e Xestión Pública

  • Óscar Briones Gamarra

Coordinación do Máster en Dirección Pública e Liderado Institucional

  • Xosé Mahou Lago

Coordinación do PAT

  • Adela García-Pintos Escuder

Coordinación PIUNE/Igualdade

  • Sara Torres Outón

Representante da delegación e estudantado (Grao e Posgrao)

  • Pablo Abelleira Acebedo

Representante das persoas tituladas

  • Alejandro Virgós Soto

Representante do PAS

  • Ana Carballo

Representante da sociedade civil

  • Miguel Ángel Romero (Xerente de SIGA)