O documento básico do SGC implantado na facultade é o Manual de Calidade, aprobado en Xunta ordinaria de Centro o 30 de outubro de 2023, no cal se definen as características xerais do sistema, os requerimentos que atende, o seu alcance e as referencias á documentación xenérica da que se parte ou os procedementos que o desenvolven.

Manual de Calidade

Manual de Calidade Institucional

Anexos