O Plan de Acción Titorial da Facultade de Dirección e Xestión Pública pretende contribuír ao desenvolvemento integral do estudantado universitario.

O PAT do centro recolle un conxunto de actuacións destinadas a favorecer a integración do estudantado na vida universitaria e atender a súas necesidades formativas e informativas, deseñandose no marco do Sistema de Garantía de Calidade da Facultade de Dirección e Xestión Pública.

 

Coordinación do PAT

Adela García-Pintos Escuder