O curso 2023/2024 comeza cunha actividade dirixida ao alumnado de 1º, que supón a presentación da organización dos estudos e as materias do primeiro curso do GDXP na Facultade de Dirección e Xestión Pública.

A presentación terá lugar o 11 de setembro, ás 16.30 h no Salón de Actos da FDXP en Campus Remoto (clave do alumnado: 6uTYsN3K).

Para resolver calquera dúbida en relación con esta actividade, o correo electrónico de contacto é xmahou@uvigo.gal.