Denominación Grao en Dirección e Xestión Pública
Código RUCT do título 2501122
Rama de coñecemento Ciencias sociais e xurídicas
Modalidade de ensino Presencial e virtual
Número de prazas ofertadas 20 (virtual) + 25 (presencial)
Lingua de impartición Castelán, Galego
Curso académico de implantación 2020/2021
Número de créditos ECTS 240 (60 FB + 132 OBR / 42 OPT 6 TFG)
Réxime de permanencia Normativa de permanencia na UVigo
Duración do programa 8 cuadrimestres, 4 anos
Suplemento Europeo ao Título Regulamento na UVigo (RD 22/2015)
Data de verificación 23/06/2009
Data de autorización 27/08/2009 – (DOG 23/09/2010)
Data de Aprobación polo Consello de Ministros 07/04/2010 – (BOE 29/04/2010)
Data de Publicación do Plan de Estudos 15/10/2010 – (BOE 01/11/2010) e (DOG 10/11/2010)
28/01/2011 – (BOE 28/01/2011) – corrección
04/11/2016 – (BOE 22/11/2016) e (DOG 21/11/2016)
29/09/2017 – (BOE 09/11/2017) – corrección
28/09/2020 – (BOE 28/11/2020) – modificación
Data de Renovación da acreditación 11/03/2015 – (Consello de universidades 17/03/2015)
Centros nos que se imparte Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación
Memoria do título Memoria verificada do título