A singularidade do noso centro, completamente “en liña”, único en Galicia e España, permite ao estudantado matriculado aproveitarse dos recursos materiais e servizos presenciais do noso centro físico en Pontevedra, así como de todos aqueles servizos virtuais que a Universidade de Vigo pon a disposición para a adquisición de competencias profesionais propias dun programa virtual.

Entre os recursos virtuais e servizos de e-administración atopamos:

  1. Inscrición e matrícula
  2. Biblioteca presencial e recursos electrónicos
  3. Plataforma de teledocencia (Moovi)
  4. Aulas virtuais a través do Campus Remoto
  5. Despachos virtuais do profesorado
  6. Seminarios e conferencias a través de UVigo-TV