Varela Álvarez

Profesor/a contratado/a doutor/a

Área de Ciencia Política e da Administración
Departamento de Socioloxía, Ciencia Política e da Administración e Filosofía

Información de contacto

Facultade de Comunicación
Despacho 223
A Xunqueira, s/n
36005 Pontevedra

+34 986 802 017
evalvarez@uvigo.es

Breve CV

Licenciado en Ciencias Políticas e Socioloxía pola Universidade Complutense de Madrid e Doutor en “Goberno e Administración Pública” polo Instituto Universitario de Investigación Ortega e Gasset de Madrid. Na actualidade exerce como profesor Contratado Doutor da área de Ciencia Política e da Administración da Universidade de Vigo, con docencia no Grao en Dirección e Xestión Pública e o Máster en Dirección Pública e Liderazgo Institucional (ambos da Universidade de Vigo). É coordinador académico e investigador do Observatorio de Gobernanza G³ (Área de Ciencia Política e da Administración), e forma parte de diferentes equipos de investigación españois, portugueses e latinoamericanos (RECFronteras, México; NEAPP, UMINHO, Portugal; GIGAPP, IUIOG, Madrid). Entre as súas liñas de investigación máis destacadas figura a xestión e os servizos públicos e a gobernanza no ámbito local e transfronteirizo, sobre as que publicou numerosas contribucións.

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Máster Universitario en Dirección Pública e Liderado Institucional

P04M125V11112 | Xestión pública no século XXI: dos paradignas
P04M125V11114 | A Dirección de Persoas como Eixo do Cambio nas Organizacións Públicas

2º cuadrimestre

Grao en Dirección e Xestión Pública

P07G092V01413 | Habilidades orientadas ao emprego nas organizacións públicas

Máster Universitario en Dirección Pública e Liderado Institucional

P04M125V11213 | Métodos de investigación na xestión pública