Esquema xeral

Tipo de materia Créditos a cursar Créditos ofertados
Formación básica 60 60
Obrigatorias 120 120
Optativas 36 84
Prácticas externas 12* 12*
Traballo fin de Grao 12 12
Total 240 276

 

Organización temporal do plan de estudos