Negociado de Asuntos Xerais

(Secretaria de decanato)

Nome Cargo Teléfono Email
Patricia Cancela Hermida Xefa de negociado 986 801 877

 

Área Académica

Área de estudos de grao

Nome Cargo Teléfono Email
María Purificación Sánchez Arias Xefa de área 986 801 704
Martín Fernández Fernández Xefe de negociado 986 801 702
Paula Monteagudo Diz Posto base 986 801 702

 

Área de estudos de mestrado e doutoramento

Nome Cargo Teléfono Email
María Begoña López Pérez Xefa de área 986 801 694
Susana Díaz Núñez Xefa de negociado 986 801 693
María Isabel Castelo Dios Posto base 986 801 693

 

Area de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos

Nome Cargo Teléfono Email
Ana María Suárez Mariño Xefa de área 986 801 695
María Pilar Vilas Martínez Xefa de negociado 986 801 696
Concepción Gamallo García Xefa de negociado 986 801 696
María Isabel Moreira Recamán Xefa de negociado 986 801 697
María Pilar Martínez Borrás Xefa de negociado 986 801 697

 

Administración do campus de Pontevedra

Nome Cargo Teléfono Email
Maria Elena Vázquez Losada Administradora 986 801 951